แผนผังสถานีของสมาชิกองค์กร

สถานีวิทยุที่อยู่ในองค์กรภาคีเครือข่าย 185 สถานี

  สามารถค้นหาสถานีได้จากคำค้นเช่น ชื่อสถานี หรือ รหัสวิทยุออนไลน์ หรือ จังหวัด หรือ รหัสไปรษณีย์ หรือ ความถี่ หรือ ภูมิภาค

FM 94.00 MHz
คลองท่อม กระบี่ 81300
FM 101.00 MHz
เมือง กระบี่ 81000
FM 99.00 MHz
เหนือคลอง กระบี่ 81160
FM 101.25 MHz
ลำทับ กระบี่ 81120
FM 97.75 MHz
ลำทับ กระบี่ 81120
FM 89.00 MHz
เมือง กระบี่ 81000
FM 87.75 MHz
อ่าวลึก กระบี่ 81110
FM 100.50 MHz
หาดใหญ่ สงขลา 90110
FM 95.50 MHz
จะนะ สงขลา 90130
FM 90.25 MHz
หาดใหญ่ สงขลา 90110
FM 98.25 MHz
อ.เมืองสงขลา สงขลา 90100
FM 102.50 MHz
หาดใหญ่ สงขลา 90110
FM 96.25 MHz
หาดใหญ่ สงขลา 90110
FM 106.00 MHz
สะเดา สงขลา 90120
FM 98.50 MHz
จะนะ สงขลา 90130
FM 95.00 MHz
หาดใหญ่ สงขลา 90110
FM 94.00 MHz
สะบ้าย้อย สงขลา 90210
FM 89.50 MHz
มะนัง สตูล 91130
FM 98.50 MHz
ละงู สตูล 91110
FM 96.50 MHz
ปะเหลียน ตรัง 92180
FM 101.25 MHz
เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
FM 95.75 MHz
เมือง ปัตตานี 94000
FM 95.50 MHz
เมือง ยะลา 95000
FM 101.00 MHz
เมือง พัทลุง 93000
FM 99.00 MHz
พร้าว เชียงใหม่ 50190
FM 95.75 MHz
เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
FM 98.50 MHz
แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
FM 104.00 MHz
แม่วาง เชียงใหม่ 50360
FM 88.50 MHz
ฝาง เชียงใหม่ 50110
FM 91.25 MHz
เมืองเชียงใหม่ สันทราย แมริม ดอยสะเก็ด สันกำแพง สารภี และอำเภอใกลเคียง เชียงใหม่ 50210
FM 105.50 MHz
สันทราย เชียงใหม่ 50210
FM 105.25 MHz
ฝาง เชียงใหม่ 50110
FM 91.00 MHz
เมือง เชียงใหม่ 50000
FM 92.00 MHz
แม่แตง เชียงใหม่ 50150
FM 92.50 MHz
สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
FM 107.75 MHz
สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
FM 94.75 MHz
สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
FM 94.25 MHz
เมือง เชียงใหม่ 50300
FM 98.5 MHz
ฮอด เชียงใหม่ 50240
FM 87.50 MHz
สารภี เชียงใหม่ 50140
FM 94.00 MHz
ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
FM 92.75 MHz
สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
FM 104.00 MHz
เมือง เชียงใหม่ 50000
FM 94.50 MHz
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
FM 99.25 MHz
ฮอด เชียงใหม่ 50240
FM 105.50 MHz
เมืองลำพูน ลำพูน 51000
FM 98.50 MHz
แม่ออน เชียงใหม่ 50130
FM 102.75 MHz
แม่อาย เชียงใหม่ 50280
FM 91.50 MHz
จอมทอง เชียงใหม่ 50160
FM 96.75 MHz
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
FM 90.00 MHz
หนองบัว นครสวรรค์ 60110
FM 92.50 MHz
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
FM 103.25 MHz
ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
FM 103.00 MHz
พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110
FM 101.75 MHz
หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140
FM 102.25 MHz
ทัพทัน อุทัยธานี 61120
FM 107.25 MHz
แม่ทะ ลำปาง 52150
FM 106.00 MHz
เมืองปาน ลำปาง 52240
FM 101 MHz
เมือง ลำปาง 52000
FM 95.00 MHz
เมือง อุตรดิตถ์ 53000
FM 92.75 MHz
นาน้อย น่าน 55150
FM 102.50 MHz
นาน้อย น่าน 55150
FM 102.00 MHz
แม่สาย เชียงราย 57130
FM 102.50 MHz
แม่สาย เชียงราย 57120
FM 101.75 MHz
แม่จัน เชียงราย 57110
FM 96 MHz
เชียงแสน เชียงราย 57150
FM 99.00 MHz
เมือง เชียงราย 57000
FM 96.50 MHz
แม่จัน เชียงราย 57110
FM 93.50 MHz
แม่จัน เชียงราย 57110
FM 100.75 MHz
เมือง แพร่ 54000
FM 105.50 MHz
แม่ลาว เชียงราย 57250
FM 104.25 MHz
เชียงแสน เชียงราย 57150
FM 107.25 MHz
กุมภวาปี อุดรธานี 41110
FM 92.00 MHz
บางละมุง ชลบุรี 20150
FM 100.50 MHz
เมือง ระยอง 21000
FM 91.25 MHz
เมือง ระยอง 21000
FM 104.75 MHz
เมือง จันทบุรี 22000
FM 94.25 MHz
ท่าใหม่ จันทบุรี 22120
FM 98.25 MHz
ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
FM 96.25 MHz
บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
FM 99.25 MHz
เมือง นนทบุรี 11000
FM 107.50 MHz
เมือง นครนายก 26000
FM 106.25 MHz
เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
FM 101.75 MHz
เมือง ก่าญจนบุรี ึ71000
FM 97.25 MHz
เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
FM 93.5 MHz
เมือง เพชรบุรี 76000
FM 89.75 MHz
นาคู กาฬสินธุ์ 46250
FM 98.25 MHz
หนองนาคำ ขอนแก่น 40150
FM 100.75 MHz
กระนวน ขอนแก่น 40170
FM 88.75 MHz
เมือง ขอนแก่น 40000
FM 97.25 MHz
พล ขอนแก่น 40120
FM 102.75 MHz
กระนวน ขอนแก่น 40170
FM 105.25 MHz
นาคู กาฬสินธุ์ 46250
FM 95.00 MHz
กาฬสินธุ์ 46000
FM 90.00 MHz
เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
FM 90.00 MHz
เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
FM 92.75 MHz
โพนทอง ร้อยเอ็ด 46160
FM 94.50 MHz
โชคชัย นครราชสีมา 30190
FM 102.25 MHz
ปักธงชัย นครราชสีมา 30150
FM 103.00 MHz
เมือง นครราชสีมา 30110
FM 103.00 MHz
สีคิ้ว นครราชสีมา 30140
FM 104.50 MHz
ประทาย นครราชสีมา 30180
FM 96.25 MHz
ครบุรี นครราชสีมา 30250
FM 93.25 MHz
ประทาย นครราชสีมา 30180
FM 92.00 MHz
บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120
FM 88.25 MHz
ปักธงชัย นครราชสีมา 30150
FM 96.50 MHz
โนนสูง นครราชสีมา 30160
FM 103.75 MHz
เสิงสาง นครราชสีมา 30330
FM 107.00 MHz
ปักธงชัย นครราชสีมา 30150
FM 95.25 MHz
สีคิ้ว นครราชสีมา 30140
FM 101.75 MHz
ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210
FM 105.00 MHz
สูงเนิน นครราชสีมา 30170
FM 100.00 MHz
สีคิ้ว นครราชสีมา 30140
FM 102.25 MHz
โนนไทย นครราชสีมา 30220
FM 94.00 MHz
นางรอง บุรีรัมย์ 31110
FM 99.00 MHz
นางรอง บุรีรัมย์ 31110
FM 102.25 MHz
บ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180
FM 99.25 MHz
บ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180
FM 91.00 MHz
นางรอง บุรีรัมย์ 31110
FM 98.50 MHz
ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130
FM 96.50 MHz
หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210
FM 95.00 MHz
จัตุรัส ชัยภูมิ 36130
FM 101.25 MHz
คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 36140
FM 104.25 MHz
คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 36140
FM 105.25 MHz
บ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180
FM 94.75 MHz
ประทาย นครราชสีมา 30180
FM 91.25 MHz
ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270
FM 87.76 MHz
เมือง นครราชสีมา 30000
FM 96.25 MHz
ประทาย นครราชสีมา 30180
FM 94.75 MHz
โนนไทย นครราชสีมา 30220
FM 103.75 MHz
พิมาย นครราชสีมา 30110
FM 95.25 MHz
โนนสูง นครราชสีมา 30160
FM 96.75 MHz
กุดจับ อุดรธานี 41250
FM 89.75 MHz
กู่แก้ว อุดรธานี 41130
FM 96.25 MHz
เรณูนคร นครพนม 48170
FM 107.25 MHz
นาแก นครพนม 48130
FM 89.00 MHz
นาหว้า นครพนม 48180
FM 94.00 MHz
เมือง นครพนม 48000
FM 94.50 MHz
เมือง สุรินทร์ 32000
FM 95.5 MHz
เมือง สุรินทร์ 32000
FM 90.75 MHz
บัวเชด สุรินทร์ 32230
FM 90.50 MHz
สังขะ สุรินทร์ 32150
FM 106.75 MHz
กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110
FM 106.25 MHz
ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160
FM 98.25 MHz
เลิงนกทา ยโสธร 35120
FM 99.25 MHz
ค้อวัง ยโสธร 34160
FM 101.25 MHz
เมือง อำนาจเจริญ 37000
FM 101.25 MHz
โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110
FM 88.75 MHz
เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120
FM 92.50 MHz
เมือง ร้อยเอ็ด 45000
FM 96.75 MHz
ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 45190
FM 107 MHz
เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45170
FM 88.75 MHz
เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
FM 97.75 MHz
เมือง ร้อยเอ็ด 45000
FM 104.00 MHz
หนองฮี ร้อยเอ็ด 45140
FM 102.75 MHz
โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110
FM 99.75 MHz
ค้อวัง ยโสธร 35160
FM 106.75 MHz
กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110
FM 96.00 MHz
นาเยีย อุบลราชธานี 34160
FM 100.75 MHz
เลิงนกทา ยโสธร 35120
FM 97.25 MHz
บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140
FM 90.75 MHz
เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000
FM 91.75 MHz
บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 77170
FM 92.75 MHz
บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140
FM 103.25 MHz
เมือง ชุมพร 86000
FM 90 MHz
ละแใ ชุมพร 86170
FM 95.25 MHz
เมือง นครศรีธรรมราชราช 80000
FM 94.00 MHz
ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
FM 104.75 MHz
ฉวาง นครศรี​ธรรมราช​ 80260
FM 101.25 MHz
อ. ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140
FM 97.50 MHz
ฉวาง นครศรีธรรมราช 80260
FM 107.50 MHz
ช้าง​กลาง​ นครศรี​ธรรมราช​ 80250​
FM 99.75 MHz
พิปูน นครศรี​ธรรมราช​ 80270
FM 88.25 MHz
จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 80130
FM 105.75 MHz
ขนอม นครศรีธรรมราช 80210
FM 91.75 MHz
ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
FM 107.5 MHz
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80280
FM 103 MHz
หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170
FM 101.00 MHz
เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
FM 99.25 MHz
ไชยา สุราษฎร์​ธานี 84110​
FM 106.50 MHz
เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
FM 107.50 MHz
ท่าชนะ สุรุาษฎร์ธานี 84170