ปฏิทิน

ขณะนี้เวลา

สถานีวิทยุออนไลน์ภาคี 24 ชั่วโมง

ยังได้ไม่เล่นเสียง
00:00

โฆษณา/ประชาสัมพันธ์

เพจองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย

ข่าวต้นชั่วโมงตามช่วงเวลา

เวลา ลิ้งค์ อัพเดทเมื่อ คัดลอก ดาวน์โหลด
8.00 http://pakeefm.org/news/news1.mp3 2022-05-16 23:30:16 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
9.00 http://pakeefm.org/news/news2.mp3 2022-05-16 23:30:08 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
10.00 http://pakeefm.org/news/news3.mp3 2022-05-16 23:30:12 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
11.00 http://pakeefm.org/news/news4.mp3 2022-05-16 23:30:16 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
12.00 http://pakeefm.org/news/news5.mp3 2022-05-13 11:05:24 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
13.00 http://pakeefm.org/news/news6.mp3 2022-05-13 11:05:26 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
14.00 http://pakeefm.org/news/news7.mp3 2022-05-13 11:05:26 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
15.00 http://pakeefm.org/news/news8.mp3 2022-05-13 11:05:29 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
16.00 http://pakeefm.org/news/news9.mp3 2022-05-13 11:05:29 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
17.00 http://pakeefm.org/news/news10.mp3 2022-05-13 11:05:13 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
18.00 http://pakeefm.org/news/news11.mp3 2022-05-13 11:05:13 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
21.00 http://pakeefm.org/news/news12.mp3 2022-05-13 11:05:16 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
22.00 http://pakeefm.org/news/news13.mp3 2022-05-15 21:39:03 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
23.00 http://pakeefm.org/news/news14.mp3 2022-05-15 21:39:05 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
24.00 http://pakeefm.org/news/news15.mp3 2022-05-15 21:39:08 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดสปอต

ชื่อไฟล์ ลิ้งค์ คัดลอก ดาวน์โหลด
สปอตภาคีเครือข่าย http://pakeefm.org/news/spots/สปอตภาคีเครือข่าย.mp3 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดรายการประเด็นโดนใจ

ชื่อไฟล์ ลิ้งค์ คัดลอก ดาวน์โหลด
djmount-30min http://pakeefm.org/news/channels/djmount-30min.mp3 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด
djmount http://pakeefm.org/news/channels/djmount.mp3 คัดลอกลิ้งค์ ดาวน์โหลด