องค์กรภาคีเครือข่ายวิทยุ อวชท. เชิญชวน รับ port url วิทยุออนไลน์ฟรี !! โดยไม่มีค่าสมาชิกรายปีแต่อย่างใด สถานีใดที่มีอยู่แล้วสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนหรือแจ้ง URL ที่ใช้งานอยู่ ทั้งนี้ทางองค์กรจะรวบรวมลิงค์ URL และข้อมูลสถานีขึ้นเว็บไซต์และ App เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังวิทยุทั่วโลกและเพื่อให้ผู้ต้องการลงโฆษณาหรือสนับสนุนสถานีติดต่อได้โดยตรง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

https://forms.gle/fh9AfQaKegsGBg6x7