ปฏิทิน

ขณะนี้เวลา

สถานีวิทยุออนไลน์ภาคี 24 ชั่วโมง

ยังได้ไม่เล่นเสียง
00:00

โฆษณา/ประชาสัมพันธ์

เพจองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของทางองค์กร

ชื่อไฟล์ ประเภทไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มผังรายการสำหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง xlsx 441.02 kB ดาวน์โหลด
ใบสมัครสมาชิก-อวชท ประเภท องค์กร docx 30.44 kB ดาวน์โหลด
ใบสมัครสมาชิก-อวชท ประเภท องค์กร pdf 116.84 kB ดาวน์โหลด
ใบสมัครสมาชิก-อวชท-ประเภทสถานีวิทยุ docx 31.27 kB ดาวน์โหลด
ใบสมัครสมาชิก-อวชท-ประเภทสถานีวิทยุ pdf 121.16 kB ดาวน์โหลด