สถานี บัดดี้เรดิโอ อ.เมือง, ยะลา 95000 รหัสวิทยุออนไลน์ : 950002

FM 104.50 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นายพงศ์นคร สุจารีย์ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.เมืองและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/950002/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/950002 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ