สถานี ป่าบอนซิตี้เรดิโอ อ.ป่าบอน, พัทลุง 93170 รหัสวิทยุออนไลน์ : 931701

FM 107.25 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นายพงศ์ไพโรจณ์ ฆังคะรัตน์ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.ป่าบอนและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/931701/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/931701 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ