สถานี พัทลุงซิตี้เรดิโอ อ.ควนขนุน, พัทลุง 93110 รหัสวิทยุออนไลน์ : 931101

FM 99.75 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นางสาวนางสาวณรากาญจน์ บุญนวล ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.ควนขนุนและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/931101/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/931101 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ