สถานี ต้นกล้าเรดิโอ อ.เมือง, พัทลุง 93000 รหัสวิทยุออนไลน์ : 930001

FM 101.00 MHz สถานี
นางสาวขวัญชนก ทองใหม่ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.เมืองและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/930001/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/930001 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ