สถานี สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อ.ละแม, ชุมพร 86170 รหัสวิทยุออนไลน์ : 861701

FM 90.00 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
รศ.ดร.วีระพล ทองมา ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.ละแมและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/861701/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/861701 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ