สถานี ลูกทุ่งมหาชนคนสุราษฎร์ อ.เมือง, สุราษฎร์ธานี 84000 รหัสวิทยุออนไลน์ : 840002

FM 106.50 MHz สถานี
นายสานิต ถนนแก้ว ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.เมือง,อ.ไชยา,อ.กาญจนดิษฐ์,อ.พุนพิน,อ.คีรีรัฐนิคม,อ.ท่าชนะ,อ.ท่าฉาง,อ.วิภาวดีบางพื่นที่,อ.บ้านนาเดิมบางพื่นที่,อ.เกาะสมุยบางพื่นที่(จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออนไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/840002/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/840002 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ