สถานี นากะชะเรดิโอ อ.ฉวาง, นครศรีธรรมราช 80260 รหัสวิทยุออนไลน์ : 802601

FM 97.50 MHz สถานี
นายมานิต จันทรัตน์ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

จ.นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อ. ถ้ำพรรณรา อ.ทุ่งใหญ่ อ.ช้างกลาง อ,พิปูนอ.นาบอน อ. ทุ่งสง(บางส่วน) จ.สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ อ.พระแสง อ.เคียนซา(บางส่วน) อ.ชัยบุรี (บางส่วน)

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออนไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/802601/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/802601 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ