สถานี เฟรชเอฟเอ็มชะอวด อ.ชะอวด, นครศรีธรรมราช 80180 รหัสวิทยุออนไลน์ : 801801

FM 91.75 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นายโสมนัส เพชรกาศ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.ชะอวดและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/801801/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/801801 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ