สถานี มุมป้อม ซิตี้ เรดิโอ อ.เมือง, นครศรีธรรมราช 80000 รหัสวิทยุออนไลน์ : 800008

FM 89.00 MHz สถานี
มาโนช ปรางเพ็ชร ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.เมือง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ลานสกา ( บางส่วน ) อ.ท่าศาลา ( บางส่วน ) อ.เชียรใหญ่ ( บางส่วน ) อ.นบพิตำ ( บางส่วน )

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/800008/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/800008 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ