สถานี วี เอฟเอ็ม เพชร อ.เมือง, เพชรบุรี 76000 รหัสวิทยุออนไลน์ : 760004

FM 93.50 MHz ขณะนี้มี ไม่ทราบ ผู้ฟังท่าน
นางสาววิลัยพร บุญเที่ยง ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.เมืองและอ.ใกล้เคียง

_restream.php?id=1019 ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/760004 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ