สถานี เพชรบูรณ์ซิตี้เรดิโอ อ.เมือง, เพชรบูรณ์ 67000 รหัสวิทยุออนไลน์ : 670001

FM 97.50 MHz สถานี
นายวิริทธิ์พล หิรัญรัตน์ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.เมืองและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/670001/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/670001 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ