สถานี วิทยุท้องถิ่นไทย ยู.เอฟ.เอ็ม พบพระ อ.แม่ระมาด, ตาก 63140 รหัสวิทยุออนไลน์ : 631401

FM 107.75 MHz สถานี
รตอ.วุฒิวัฒน์ ผดุงครบุรี ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.แม่ระมาดและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/631401/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/631401 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์