สถานี คลื่นลูกทุ่งมหาชนคนลาดยาว อ.ลาดยาว, นครสวรรค์ 60150 รหัสวิทยุออนไลน์ : 601501

FM 90.00 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นางสุจิตรา​ บุญรุ่ง ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.ลาดยาวและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/601501/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/601501 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ