สถานี ckradio อ.เชียงของ, เชียงราย 57140 รหัสวิทยุออนไลน์ : 571401

FM 87.50 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นายธงศักดิ์ อริยะ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

่อ.แม่สายและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/571401/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/571401 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ