สถานี ท่าสุดเรดิโอ อ.เมือง, เชียงราย 57100 รหัสวิทยุออนไลน์ : 571001

FM 91.25 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นางนางมาลี ศรีปุริ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อำเภอเมืองเชียงราย แม่จัน แม่สาย บางส่วน เวียงชัย เวียงเชียงรุ้ง พญาเม็งราย ขุนตาล ป่าแดด แม่ลาว พาน ดอกคำใต้ แม่สรวย บางส่วนของแต่ละอำเภอ

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/571001/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/571001 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ