สถานี เชียงรายเรดิโอ อ.เมือง, เชียงราย 57000 รหัสวิทยุออนไลน์ : 570001

FM 99.00 MHz สถานี
นายพงษ์พันธ์ กุมหาชัย ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อำเภอเมืองเชียงราย แม่จัน แม่สาย แม่อาย เวียงชัย เวียงเชียงรุ้ง พญาเม็งราย ขุนตาล ป่าแดด แม่ลาว พาน ดอกคำใต้ แม่สรวย บางส่วนของแต่ละอำเภอ

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออนไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/570001/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/570001 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ