สถานี ท่าวังทองเรดิโอ อ.เมือง, พะเยา 56000 รหัสวิทยุออนไลน์ : 560001

FM 91.25 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
ร้อยตรีสมนึก มาดีคาน ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.เมืองและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/560001/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/560001 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ