สถานี คนฮักภูเวียง อ.ภูเวียง, น่าน 55110 รหัสวิทยุออนไลน์ : 551102

FM 105.75 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นายนัฐพงค์ วงค์โสภา ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.ภูเวียงและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออนไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/551102/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/551102 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ