สถานี FM 89 อ.วังชิ้ิ้น, แพร่่ 54160 รหัสวิทยุออนไลน์ : 541603

FM 89.00 MHz สถานี
นายนัฐพงษ์ วงค์โสภา ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.วังชิ้นและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออนไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/541603/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/541603 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ