สถานี คลื่นสดใส อ.เมือง, อุตรดิตถ์ 53000 รหัสวิทยุออนไลน์ : 530001

FM 95.00 MHz สถานี
นายชีพชยุตม์ มหาชินวร ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.เมืองและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออนไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/530001/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/530001 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ