สถานี เอฟเอ็มลำพูน อ.ป่าซาง, ลำพูน 51120 รหัสวิทยุออนไลน์ : 511202

FM 101.25 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นายประเสริฐ สุวรรณนวล ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.ป่าซางและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออนไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/511202/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/511202 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ