สถานี เอฟเอ็มห้าดาว อ.ลี้, ลำพูน 51110 รหัสวิทยุออนไลน์ : 511107

FM 102.00 MHz สถานี
วรพจน์ ทรายคำ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.ลี้และอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/511107/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/511107 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ