สถานี สถานีวิทยุเสียงประชาชนลำพูน อ.เมืองลำพูน, ลำพูน 51000 รหัสวิทยุออนไลน์ : 510005

FM 105.50 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นายนายมงคล ยองเพชร ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.เมืองลำพูน อ. บ้านโฮ่ง อ.บ้านธิ อ.แม่ทา อ.ป่าซาง อ.ลี้ อ.เวียงหนองล่อง อ.ทุ่งหัวช้าง เขตเชียงใหม่ อ.สารภี อ.หางดง อ.สันป่าตอง อ.จอมทอง อ.แม่วาง อ.ฮอด อ.สะเมิง อ.สันกำแพง อ.แม่ออน อ.สันทราย อ.เมืองเชียงใหม่ อ.แม่ริม อ.ดอยสะเก็ด

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออนไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/510005/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/510005 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ