สถานี สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย, เชียงใหม่ 50290 รหัสวิทยุออนไลน์ : 502903

FM 95.50 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นายวีระยุทธ แสนสุข ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.สันทรายและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออนไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/502903/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/502903 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ