สถานี วิทยุอีสานสัมพันธ์ฮักกั๋นคนล้านนา อ.สันทราย, เชียงใหม่ 50290 รหัสวิทยุออนไลน์ : 502901

FM 90.25 MHz สถานี
นายสุกิจ โกเศส ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.สันทรายและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/502901/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/502901 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ