สถานี วิทยุชุมชนเวียงมะลิกา คลื่นสร้างสรรค์สุขภาพ โดยชุมชนเพื่อชุมชน อ.แม่อาย, เชียงใหม่ 50280 รหัสวิทยุออนไลน์ : 502803

FM 104.50 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

ฝาง,แม่อาย,ไชยปราการ

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/502803/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/502803 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ