สถานี คนรักถิ่นเรดิโอ อ.แม่อาย, เชียงใหม่ 50280 รหัสวิทยุออนไลน์ : 502801

FM 102.75 MHz สถานี
นายเจษฎาพงษ์ ฉวีชาติ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

ฝาง,แม่อาย,ไชยปราการ

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออนไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/502801/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/502801 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ