สถานี วิทยุคนเมืองแจ่ม อ.แม่แจ่ม, เชียงใหม่ 50270 รหัสวิทยุออนไลน์ : 502701

FM 98.50 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นางณิชชารีย์ อภิณหวัฒน์ ผู้บริหารสถานี

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/502701/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/502701 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ