สถานี วิทยุคนเมืองแจ่ม อ.แม่แจ่ม, เชียงใหม่ 50270 รหัสวิทยุออนไลน์ : 502701

FM 98.50 MHz สถานี
นางณิชชารีย์ อภิณหวัฒน์ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.แม่แจ่ม อ.ฮอดบางส่วน อ.ดอยเต่า บางส่วน อ.จอมทองบางส่วน.อ.สะเมิง บางส่วน อ.กัลยานิวัฒนา บางส่วนและอ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออนไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/502701/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/502701 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ