สถานี คนลูกทุ่งเชียงใหม่ อ.สันทราย, เชียงใหม่ 50210 รหัสวิทยุออนไลน์ : 502106

FM 88.75 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นาย อภิรัตน์ จันทร์เจนจบ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.เมือง อ.สันทราย อ.ดอยสะเก็ด อ.แม่ออน อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.สารภี อ.หางดง อ.สันป่าตอง อ.จอมทอง อ.ฮอด

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/502106/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/502106 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์