สถานี พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม อ.เมือง, เชียงใหม่ 50200 รหัสวิทยุออนไลน์ : 502007

FM 104.50 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.เมืองและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/502007/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/502007 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ