สถานี เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม อ.เมือง, เชียงใหม่ 50200 รหัสวิทยุออนไลน์ : 502001

FM 104.50 MHz สถานี
พระครูสมุห์วิษุวัตร วรกิจฺโจ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.เมืองและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/502001/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/502001 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ