สถานี คนรักแม่แวนเรดิโอ อ.พร้าว, เชียงใหม่ 50190 รหัสวิทยุออนไลน์ : 501907

FM 100.50 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นางสาวณรินทร์ธิรา ลือสิริมงคลชัย ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.พร้าวทั้งอำเภอ อ.เชียงดาว แม่อาย ฝาง ไชยปราการ เวียงป่าเป้า แม่แตง บางส่วน

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/501907/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/501907 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์