สถานี คนเมืองพร้าวเรดิโอ อ.พร้าว, เชียงใหม่ 50190 รหัสวิทยุออนไลน์ : 501903

FM 101.25 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นายคุณสหคณาพลธ์ เมืองล้อม ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.พร้าวทั้งหมด/แม่แตงบางส่วน/เชียงดาวบางส่วน/ไชยปราการบางส่วน/เวียงแหงบางส่วน/

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/501903/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/501903 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ