สถานี จีเอฟเอ็ม99โป่งบัวบาน อ.พร้าว, เชียงใหม่ 50190 รหัสวิทยุออนไลน์ : 501902

FM 99.00 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นางสาวณัจฉรียา ก๋าบุตร ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.พร้าวและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/501902/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/501902 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ