สถานี สถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตรเชียงดาว จำกัด อ.เชียงดาว, เชียงใหม่ 50170 รหัสวิทยุออนไลน์ : 501703

FM 100.50 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นายบุญช่วย ศรีเขียว ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.เชียงดาวและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/501703/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/501703 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ