สถานี คนชนบทเรดิโอ อ.เชียงดาว, เชียงใหม่ 50170 รหัสวิทยุออนไลน์ : 501701

FM 95.75 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นายนิธิศ จันกันทะ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.เชียงดาว ทั่วทั้งอำเภอ บางส่วน อ.แม่แตง,อ.ไชยปราการ,อ.พร้าว

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออนไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/501701/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/501701 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ