สถานี เพาเวอร์เอฟเอ็มเรดิโอสเตชั่น อ.จอมทอง, เชียงใหม่ 50160 รหัสวิทยุออนไลน์ : 501601

FM 91.50 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นายเกรียงศักดิ์ นวลละออ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

จอมทอง,ดอยหล่อง จ.เชียงใหม่ , เวียงหนองล่อง,บ้านโฮ่ง,บางส่วน แม่วาง จ.เชียงใหม่ , ป่าซาง จ.ลำพูน

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออนไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/501601/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/501601 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ