สถานี MT.Station. (แม่แตง สเตชั่น) อ.แม่แตง, เชียงใหม่ 50150 รหัสวิทยุออนไลน์ : 501502

FM 104.75 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นายพิเชฏฐ์ อุทธัง ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

แม่แตง,บางส่วนของแม่ริม

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/501502/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/501502 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ