สถานี มีลาภเรดิโอ อ.แม่แตง, เชียงใหม่ 50150 รหัสวิทยุออนไลน์ : 501501

FM 92.00 MHz สถานี
นายกิตติพงษ์ สมควร ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อำเภอแม่แตงทั้งอำเภอ อำเภอพร้าว เชียงดาวแม่ริม สันทราย สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอกัลยาณิวัฒนาอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนบางส่วนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางบางส่วนบางส่วน

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออนไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/501501/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/501501 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ