สถานี คูลเอฟเอ็ม อ.เมืองเชียงใหม่ สันทราย แมริม ดอยสะเก็ด สันกำแพง สารภี และอำเภอใกลเคียง, เชียงใหม่ 50140 รหัสวิทยุออนไลน์ : 501401

FM 87.50 MHz สถานี
นายธวัช ไชยวงค์ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

เมืองเชียงใหม่,สันทราย,ดอยสะเก็ด,สันกำแพง,สารภี,แม่ริม,บางส่วนของอ.หางดง,แม่ออน

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออนไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/501401/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/501401 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ