สถานี สถานีวิทยุนครเชียงใหม่ เรดิโอ อ.เมือง, เชียงใหม่ 50300 รหัสวิทยุออนไลน์ : 501305

FM 94.25 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นางสาวจารุณี ศรีสมบัติ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.เมืองและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/501305/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/501305 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ