สถานี สันกำแพงล้านนา อ.สันกำแพง, เชียงใหม่ 50130 รหัสวิทยุออนไลน์ : 501302

FM 91.50 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นายเอกลักษณ์ มณีจักร ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.สันกำแพง,อ.แม่ออน,อ.ดอยสะเก็ต และบางส่วนของอ.เมือง อ.แม่ริม,แม่แตง,สารภี,สันทราย,หางดง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/501302/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/501302 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ