สถานี สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง อ.สันป่าตอง, เชียงใหม่ 50120 รหัสวิทยุออนไลน์ : 501207

FM 92.75 MHz สถานี
ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

สันป่าตอง แม่วาง บางส่วนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางบางส่วน อำเภอแม่สะเรียงบางส่วย จ.แม่ฮ่องสอนบางส่วน

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออนไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/501207/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/501207 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ