สถานี แดนดินถิ่นล้านนา อ.สันป่าตอง, เชียงใหม่ 50120 รหัสวิทยุออนไลน์ : 501206

FM 103.50 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นายรุจิสมบัติ เงาคำ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อำเภอสันป่าตอง อำเภอหางดง อำเภอแม่วาง อำเภอป่าซาง จ.ลำพูน

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/501206/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/501206 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ