สถานี ศรัญย์ปัญญา เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง, เชียงใหม่ 50120 รหัสวิทยุออนไลน์ : 501203

FM 107.25 MHz ขณะนี้มี 0 ผู้ฟังท่าน
นายจารุวิชช์ ปัญญา ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.หางดง อ.ดอยหล่อ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ อ.ป่าซาง อ.แม่ทา จ.ลำพูน

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออนไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/501203/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/501203 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ