สถานี มะขามหลวงเรดิโอ อ.สันป่าตอง, เชียงใหม่ 50120 รหัสวิทยุออนไลน์ : 501201

FM 92.50 MHz สถานี
นายสมเพชร วรรณแก้ว ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

สันป่าตอง,แม่วาง,ดอยหล่อ เชียงใหม่ ,ป่าซางจ.ลำพูน,บางส่วนของอ.หางดง เชียงใหม่

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออนไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/501201/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/501201 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ